کارگاه دو روزه «کاربردِ محیطی الیاف سازگار با طبیعت» | مدرس: نرگس محمدیان | با همکاری خانه کشار | ۱۹ و ۲۰ تیر، از ساعت ۱۰ تا ۱۶


همواره تعامل انسان با طبیعت و محیط پیرامونش از دغدغه‌های مهم بشری بوده است.
از این منظر، طبیعت نه تنها موضوع آثار هنری از دیرباز بوده است، بلکه فضایی برای خلق و ارائه آثار هنری نیز می‌باشد و در بسیاری موارد این آمیختگی با هم یکی می‌شود.

-برای من ارتباط میان هنر، طبیعت و تأثیر آن در خلق یک اثر هنری، کمک‌کننده و روشنگر راهیست برای ورود به عمیق‌ترین بخش‌های وجودی خود (انسان معاصر) و فهم بیشتر و ارتباط بین این دو یعنی انسان و طبیعت.

-در این کارگاه دو روزه تأکید بر روی الیاف سازگار با طبیعت می‌باشد و هنرجویان با استفاده از انتخاب الیاف مناسب و الهام از طبیعت منطقه برای ساخت مجسمه نرم و یا اثر هنری خود به شکل و ارائه‌ی متفاوت می‌پردازند
و در بخش نظری به بررسی هنرالیاف و چرایی استفاده الیاف سازگار با طبیعت رابطه‌ی ان برای حفظ محیط زیست پرداخته می‌شود.

نرگس محمدیان مدرس کارگاه هنرمند بینارشته‌ای است که اغلب برای خلق اثارش از پارچه‌ها و الیاف بازیافتی یا سازگار با محیط زیست استفاده می‌کند. از ویژگی‌های بارز آثارش همزمانی دو جریان متضاد آفرینش و تخریب است، به گونه‌ای که تخریب به بخشی جدایی ناپذیری از فرایند خلق اثر تبدیل می‌شود.
او در آثارش گاه از طرح‌های کلی از پیش تعیین شده استفاده می‌کند، البته رویکرد او به اجرای این طرح‌ها رویکردی سیال است به این معنا که اثر در لحظه شکل می‌گیرد که این موضوع در اجرا‌های زنده (پرفورمنس‌های) او بیشترین نمود را دارد.

استودیو حرف هنرپرسبوکندادرزینرگس محمدیانهنر الیافهنر معاصر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!