کارگاه یک روزه «زیست/تن/بوم» | مدرس: رضا مُنجَزی | دیما رزیدنسی/سیاهکل | ۱۷ آبان ۱۴۰۲

این کارگاه یک روزه شرکت کنندگان را در مواجهه هنر محیط زیستی و بدنمندی قرار می دهد. امروزه شاید نتوان هنر بدن مند را از دیگر گرایشات هنر معاصر تفکیک کرد. درهم آمیختگی این گرایشات باعث می شود برای «بدن هنرمند»، همانند عکاسی، نقش ابزاری و رسانه ای قائل باشیم. شرکت کنندگان در کارگاه، بدن خود را سازگار با محیط یا در تقابلی ناسازوار بکار خواهند برد. کنش هایی که بواسطه اَعمال و رفتار درگیرانه با مواد طبیعی یا در تعامل با عوامل محیطی و بدن بیانگر توصیف می شود و از طریق روایتهای محیطی، به خلق اثر خواهیم پرداخت. بدن ها می توانند در مواجهه با زیست بوم طبیعی، به مثابه بومی سفید در راستای مفهوم مورد نظر هنرمند بکارگیری شوند.

رضا منجزی هنرمند، مدرس و پژوهشگر در گرایش های هنر جدید است. تکانه های اجتماعی و دغدغه های محیط زیستی در ایران، رانه ای شده است که آثار او از دهه نود شمسی، به این سو به شکل هنر چیدمان، بدنمند و توجه به هنر محیطی بروز کرده است و در حوزه پژوهشی نیز منتج به تالیف مقالات و کتاب تعاملات هنرمندان و محیط زیست شده است. وی علاوه بر همکاری با رویدادهای هنر معاصر، مدیر مرکز نوآوری و صنایع خلاق دانشگاه، دو سال پژوهشگر برتر هفته پژوهش و دبیر علمی رویداد همایش ملی با رویکرد هنر جدید نیز بوده است.

سایت پرسبوک: www.persbookart.com

پرسبوکرضا منجزیندادرزی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!