کارگاه یک روزه «تولد یک توتم» | مدرس: فرزین هدایت زاده | دیما رزیدنسی/ سیاهکل | ۱۶ آبان ۱۴۰۲


این کارگاه یک روزه می کوشد با تبیین: «آغاز تماشای محیط» و حرکت به سوی «فرایند درک عناصر بصری محیط»، نشان دهد یک ایده هنری چگونه هم زمان با زندگی اجتماعی بشر آغاز شده، در تاریخ امتداد یافته و تا به امروز توانسته آگاهی مخاطبانش را از محیط تحت تاثیر قرار دهد.
«داهول»ها (مترسک ها) گویی از دل تاریخ راه پیموده و به ما رسیده اند تا واگویه ای از زیست انسانها و فضای اجتماعیشان را برای ما روایت کنند.
شرکت کنندگان در کارگاه با توجه به عنوان و مفاهیم پیرامون تولد یک توتم، با مواد و مصالحی که از قبل و بنا به سلیقه خود همراه آورده اند، اثری مجسمه ای ساخته و در چیدمان هنری گروهی مشارکت خواهند کرد.

فرزین هدایت زاده مدرس کارگاه، با مجسمه هایش در نمایشگاه ها، بینال ها و آثار نصب شده در اماکن شهری در دو دهه اخیر شناخته شده است. همچنین وی سالها مسئولیت هایی در جامعه مجسمه سازی ایران عهده دار بوده است. او از هنرمندانی ست که به یک کارماده مشخص دل نبسته و ایده هایش را با شیوه ها و تکنیک های گوناگون پدید آورده است؛ که از آن میان می توان به هنر چیدمان اشاره کرد. هدایت زاده در تجربه های متعدد، آثارش را در مواجهه با محیط های انسان ساخت یا متروک خلق کرده که خوانش های محیطی در آثارش را برجسته کرده است.

سایت پرسبوک: www.persbookart.com

پرسبوکفرزین هدایت زادهندادرزی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!