_

درباره پرسبوک

پرسبوک سالانه‌ای هنری برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی و مقیم خارج در ایران است که در سال ۱۳۸۸ توسط هنرمند-کیوریتور ندا درزی پایه گذاری شد. درزی در هنر خود به مسائلی می پردازد که دغدغه‌ی همگانی محسوب می شوند. کارهای کیورتوریالش هم برخوردی مشابه را بازگو می کند. جستجوی شرایطی آزاد و بدون تعصب برای نمایش و معرفی آثار هنرمندان جوان ایران از دل‌مشغولی های اولیه پرسبوک به شمار می‌اید و این دیدگاه همچنان اهداف و عملکرد پرسبوک را شکل می دهد. دعوت از هنرمندان و هیات ژوری خارجی از جمله دیگر محسنات پرسبوک به شمار می رود. همچنین قابل ذکر است که پرسبوک یکی از اولین سالانه های نمایشگاهی در ایران است که کار هنرمندان را نه تنها در عرصه گالریها بلکه در فضای مجازی نیز به نمایش می گذارد. در طی این سالها پرسبوک هنرمندان ایران و خارج را دعوت به نمایش آثار در قالب سوژه‌های مختلفی کرده است.
ندا درزی؛ از دوره ی پنجم اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، ميراث كهن سرزمين ايران را محوراصلی این رویداد قرار داده و از دوره ی هفتم شخصا بصورت کیوریتوریال برگزار کرده است. وی با انتخاب مناطق مختلف ایران و تاکید بر حوزه های فرهنگی متفاوت در قالب پروژه های مکان محور سعی کرده تا فاصله‌ ی بین هنرمندان با زیست‌ بوم جامعه را کمترکند. انتخاب این مسائل بیشتر برپایه دغدغه‌های مهم اجتماعی و محیط زیستی بوده است که مفهوم نقادی بوم‌گرا را درآن می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

_

آشنایی با تیم دوره‌های مختلف پرسبوک

_

همکاران دوره دوازدهم

 • ندا درزی، رضا منجزیکیوریتورها
 • پوریا جهانشاد، علی ده کردی، پاملا کریمی، رضا منجزیبخش پژوهش
 • مجتبی شریعتیطراح گرافیک
 • بی تا عاملموشن گرافیک
 • زهرا ارسونیپشتیبانی سایت
 • استودیو حرف هنرتدوین مستندات هنرمندان
_

همکاران دوره یازدهم

 • ندا درزیکیوریتور
 • صنم سامانیانکیوریتور بخش خارجی
 • ستاره حسینیکیوریتور بخش جتبی
 • پرنیان طوسی، آزالیا شاه نظریپژوهشگران
 • سجاد حسینیکارشناس پسماند
 • مریم آموسارسانه
 • رضا باباجانیطراح گرافیک
 • بی تا عاملموشن گرافیک
 • زهرا ارسونیپشتیبانی سایت
 • استودیو حرف هنرفیلم مستند
 • پلتفرم پی وستپارتنر فضای مجازی
_

همکاران دوره دهم

ندا درزی
کیوریتور
هلیا دارابی، کیانوش معتقدی
پژوهش
مریم آموسا
روابط عمومی
کاووس فرزادی
فیلم مستند
رضا باباجانی
گرافیک
بی تا عاملی
موشن گرافیک
زهرا ارسونی
پشتیبانی سایت
مسعود ریاضی
مدیر هنری خانه ی منوچهری
مرضیه آشیان
دعوت کننده ی این دوره پرسبوک

_

همکاران دوره نهم

 • ندا درزیبنیانگذار و کیوریتور پرسبوک
 • فاطمه پری نژاددبیر اجرایی
 • دکتر نصرت الله صفائیان، دکتر مریم شکری پژوهشگران
 • مریم آموسا روابط عمومی
 • خلیل یوسفی طراح گرافیک
 • آرش زنگنه، کیکاووس فرزادی، اشکان فرخی رادتصویر و مدیا
 • داود ارسونیطراح وب
_

همکاران دوره هشتم

 • ندا درزیبنیانگذار و کیوریتور پرسبوک
 • نگار فرجیانی همکار کیوریتور
 • وحید زبرجدی دبیر اجرایی
 • متین رکن تصویر و مدیا
 • ابراهیم سرداری هلی شات
 • امیر حسین دهقانیطراح گرافیک
 • محمد مظفری، علی فرخ پژوهشگران
_

همکاران دوره هفتم

 • ندا درزیبنیانگذار و کیوریتور پرسبوک
 • امید قجریان مشاور هنری
 • یکتا درویش، اردشیر سمسار مدیا
 • مریم آموساروابط عمومی
 • صالح تسبیحیطراح گرافیک
_

حامیان دوره دهم

به میزبانی: خانه ی منوچهری کاشان

_

حامیان دوره نهم