نرگس محمدیان

کارگاه دو روزه «کاربردِ محیطی الیاف سازگار با طبیعت» | مدرس: نرگس محمدیان | با همکاری خانه کشار | ۱۹ و ۲۰ تیر، از ساعت ۱۰ تا ۱۶

در این کارگاه دو روزه تأکید بر روی الیاف سازگار با طبیعت می‌باشد و هنرجویان با استفاده از انتخاب الیاف مناسب و الهام از طبیعت منطقه برای ساخت مجسمه نرم و یا اثر هنری خود به شکل و ارائه‌ی متفاوت می‌پردازند و در بخش نظری به بررسی هنرالیاف و چرایی استفاده الیاف سازگار با طبیعت رابطه‌ی ان برای حفظ محیط زیست پرداخته می‌شود. ... ..