فرزین هدایت زاده

کارگاه یک روزه «تولد یک توتم» | مدرس: فرزین هدایت زاده | دیما رزیدنسی/ سیاهکل | ۱۶ آبان ۱۴۰۲

این کارگاه یک روزه می کوشد با تبیین: «آغاز تماشای محیط» و حرکت به سوی «فرایند درک عناصر بصری محیط»، نشان دهد یک ایده هنری چگونه هم زمان با زندگی اجتماعی بشر آغاز شده، در تاریخ امتداد یافته و تا به امروز توانسته آگاهی مخاطبانش را از محیط تحت تاثیر قرار دهد.«داهول»ها (مترسک ها) گویی از دل تاریخ راه پیموده و به ما رسیده اند تا واگویه ای از زیست انسانها و فضای اجتماعیشان را برای ما روایت کنند.شرکت کنندگان در کارگاه با توجه به عنوان و مفاهیم پیرامون تولد ... ..