علی وفایی نژاد

کارگاه دو روزه «هنر محیطی در طبیعت»| با راهبری: مونا جولا، محمود مکتبی، علی وفایی نژاد | با همکاری خانه کشار | ۱۹ و ۲۰ تیر ماه

این کارگاه دو روزه برای کودکان، مجموعه‌ای از رویکرد‌ها و دغدغه‌هایی است که در قالب تمرین‌های گروهی، آن‌ها را به سمت یک رابطه عمیق‌تر با طبیعت و پدیده‌های پیرامون‌شان می‌برد. ما می‌خواهیم نوعی از مواجهه و رفتار هنرمندانه در قبال طبیعت و جهان را به آن‌ها آموزش داده و به نمایش بگذاریم که غالبا بسیار متفاوت با آموزش‌های علمی و رسمی است که کودکان تجربه می‌کنند. ... ..