علی وفایی‌نژاد

15,000,000 تومان

 • علی وفایی نژاد
 • عنوان: گرامیداشت
 • تکنیک:چوب، عکس، آینه
 • اندازه: ۱× ۱×۱/۵متر
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت:۱۵میلیون تومان

 • Ali Vafainejad
 • Title: Reverence
 • Technique:Wood, Photo,Mirror
 • Size:1×1×1.5m
 • Year:2020
 • Price:15/000/000T