فریبا بروفر

12,000,000 تومان

 • فریبا بروفر
 • عنوان: پنت هاوس
 • تکنیک: تاپستری
 • اندازه: ۵۰×۶۰×۱۸۰سانتی متر
 • سال: ۱۳۹۹
 • قیمت: ۱۲میلیون تومان

 • Fariba boroufar
 • Title:Penthouse
 • Technique: Tapestry
 • Size:180×60×50 cm
 • Year:2020
 • Price:12/000/000T