نعیمه نعیمایی – زن عمو “بمانی”

 • نعیمه نعیمایی
 • بخش جنبی
 • عنوان : زن عمو “بمانی”، سه لتی، ۱۳۹۸
 • تکنیک: اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
 • ابعاد : از راست به چپ: ۱۳۲×۱۲۷ – ۱۳۲×۱۷۰ – ۱۳۲×۱۰۶
 • سال: ۱۳۹۸
 • قیمت : ۴۲ هزار دلار
 • Naeemeh Naeemaei
 • The secondary part
 • Title: Auntie “Stay”, Triptych
 • Technique: Acrylic and oil on canvas
 • Size: Left to right: 106 x 132 cm, 170 x 132 cm, 127 x 132 cm
 • Year: 2019
 • Price : 42000 dollars