ندا جلیلی – تحمل

5,000,000 تومان

  • عنوان : تحمل
  • تکنیک : ترکیب مواد
  • ابعاد : قطر۷۲ سانتی متر
  • سال: ۱۳۹۷
  • قیمت : ۵ میلیون تومان

 

  • Title : Tolerance
  • Technique : Mixed Media
  • Size : 72 cm
  • Year : 2019
  • Price : 5.000.000 T