ندا جلیلی- عمل عکس العمل

2,800,000 تومان

 • ندا جلیلی
 • عنوان : عمل عکس العمل
 • تکنیک : ترکیب مواد
 • ابعاد : ۵۰x ۳۰ سانتی متر
 • سال: ۱۳۹۸
 • قیمت : ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
 • Neda Jalili
 • Title of Third Work :
 • Action and Reaction
 • Technique : Mixed Media
 • Size : 30 x 50 cm
 • Year : 2019
 • Price : 2.800.000 T