فاطمه‌سادات فضایل اردکانی

1,500,000 تومان

 • فاطمه‌سادات فضایل اردکانی
 • عنوان:سطوح لرزان
 • تکنیک:چاپ روی پارچه و دوخت
 • اندازه: هر تک برگ ۱۸×۲۷/۵سانتی متر
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت: تک برگ ۸۰۰/۰۰۰ تومان
 • باقاب: ۱میلیون تومان
 • ردیف ۳ تایی ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
 • با قاب ۲ میلیون تومان
 • ردیف ۶ تایی ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
 • ردیف ده تایی۳/۸۰۰/۰۰۰تومان

 • Fatemeh Sadat Fazael Ardakani
 • Title:Technique:Printing on fabric and sewing
 • Size:Each single leaves :27/5 × 18 cm
 • Year:2020
 • Price:Single leaves: 800/000T
 • with frame : 1/000/000T
 • Row of 3 leaves:1/500/000T
 • With frame:2/000/000T
 • Row of 6 leaves: 2/900/000T
 • Row of 10 leaves: 3/800/000T