آذین ذوالفقاری

 • آذین ذوالفقاری
 • عنوان :بدون عنوان از مجموعه تراکم
 • تکنیک :ترکیب مواد روی بوم
 • اندازه :۲۳۰*۱۰۰ سانتیمتر -سه لت
 • سال : ۱۳۹۹
 • قیمت : ۳۰میلیون
 • Azin Zolfaghari
 • Title: Density
 • Technique: mixed media on canvas
 • Size: 230*100 cm -three pieces
 • Year: 2020
 • 30/000/000T

توضیحات