پوریا جهانشاد

دوازدهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک«تـن- بـافی»

دوازدهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک | تـن- بـافی | ۱۴۰۲

    دوازدهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک «تـن- بـافی» آبان -آذر۱۴۰۲ پروژه کیوریتوریال از: ندا درزی- رضا منجزی   سالانه‌ی هنر معاصر پرسبوک، با درک شرایط موجود جامعه امروز ایران، برای هم افزایی هنرمندان معاصر و همچنین اهداف بلند مدتی که از دوره‌های پیشین در قبال زیست‌بوم کشورمان و جامعه داشته است، اعلان عمومی این دوره را منتشر می کند. چشم‌انداز:پرسبوک قصد دارد برای ساختن معنا در زمانه‌ای که مفاهیمی چون فقدان و غیاب به گونه‌ای گریز‌ناپذیر بر تمام مراتب زیستی انسان پدیدار گشته، ایفای نقش کند. همچنین با پاسداشت ... ...