پرسبوک دهم

دهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک | دستکار | کاشان | ۱۳۹۹

دهمین سالانه ی هنر معاصر پرسبوک عنوان: دستکار ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۹ کاشان درباره پرسبوک پرسبوک رویدادی سالانه‌ برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی و مقیم خارج در ایران است که در سال ۱۳۸۸ توسط هنرمند-کیوریتور ندا درزی پایه‌گذاری شد. جستجوی شرایطی آزاد و بدون تعصب برای نمایش و معرفی آثار هنرمندان جوان ایران و ایجاد بستری مستقل و پویا برای تعامل و هم‌افزایی، از اهداف اصلی پرسبوک به شمار می‌رود. پرسبوک در انتخاب مشاوران، هنرمندان و هیأت ژوری به مرزهای ایران محدود نبوده و دعوت از هنرمندان و ژوری ... ...