پرسبوک اول

دومین سالانه هنر معاصر پرسبوک | بی مرز ۲

«بی مــــرز ۱»  نام نمایشگاهی است که در شهریور گذشته در گالری سین برپا شد. این نمایشگاه که به همت ندا درزی و نیکو نیکنام راه‌اندازی شده بود برای نخستین بار مرز بین فضاهای فیزیکی گالری‌های تهران و فضاهای مجازی کامپوترهای شخصی هنرمندان را درهم شکست. نمایشگاه آثار هنرمندان جوان ایران را در رشته‌های گوناگون مانند: نقاشی، عکاسی، طراحی، تصویرسازی، گرافیک، مجسمه‌سازی، ویدئو آرت، چیدمان و هنر محیطی به نمایش گذاشت. نمایشگاه «بی مــــرز۲» مجموعه‌ای برگزیده‌ای از آثار رشته‌های گوناگون هنرهای تجسمی از عوامل اجرایی، داوران و برگزیده‌گان دور اول و ... ...