کارگاه یکروزه «رابطه ی طراحی معاصر با هنر منسوجات و الیاف»| مدرس: بهنام کامرانی | با همکاری خانه کشار | ۱٣ تیر، از ساعت ۱۰ تا ۱۵


در این ورک شاپ رابطه ی طراحی معاصر و هنر بافت مورد تحلیل و تمرین قرار می گیرد و به مهم ترین تقسیم بندی ها و هنرمندان اشاره می شود . سپس راه های طراحی، به شکل فردی و گروهی، کاوش و کار می شود.
هنر دوخت و بافت در ایران سابقه ای چند هزار ساله دارد. اهمیت هنر الیاف و بافت و دوخت در شکل هنر امروز، با تثبیت هنر معاصر در ایران نمایان تر شده است.
در سال های اخیر هنرمندان مختلفی به این گرایش پیوسته اند. به نظر می رسد اکثر آثار در این گرایش در ایران شکل می گیرند در بستر مدرنیستی بوده و طراحی به مثابه توان سازمانبندی فرم و موضوع در آنها کم رنگ است. در این کارگاه به ارتباط این دو رسانه و راه های معاصرِ دیده شدن موضوعات در این بستر می پردازیم .

اهمیت هنر الیاف، بافت و دوخت در تازه ایران تقریباً هم زمان با تثبیت هنر معاصر در ایران نمایان‌تر شد هر چند این هنر‌ها سابقه‌ی چند هزار ساله در ایران دارد. به نظر می‌رسد اکثر آثار در این گرایش به فکر و  موضوع‌های امروزی شکل می‌گیرند و طراحی به مثابه‌ی‌اندیشه‌ی سازمانبندی فرم و موضوع در آن‌ها گاه کم رنگ است.
در این کارگاه به  تحلیل این دو رسانه می‌پردازیم  و اینکه از چه راه‌هایی می‌توان موضوعات را در این بسترها  دید.

بهنام كامرانى
هنرمند چند رسانه اى/ متولد ١٣۴٧ شیراز
لیسانس نقاشى از دانشكده ى هنرهاى زیبا
فوق لیسانس نقاشى و دكتراى پژوهش هنر از دانشگاه هنر
هنرمند تصویرى، طراح، ١۴ نمایشگاه انفرادى و بیش از  ٣٠٠ نمایشگاه گروهى در ایران و سایر كشور‌ها
عضو هیأت علمى دانشگاه هنر
عضو هیأت نویسندگان هنر فردا
نویسنده ى كتاب كارگاه نقاشى و مقالات متعدد در نشریات تخصصى تجسمى
كیوریتور بینال شانگهاى و نمایشگاه هایى در گالرى هاى آن، محسن، شیرین، ایرانشهر، ویستا، وصال شیرازى و….
طراح ماسك و لباس و صحنه ى مجموعه ى تلویزیونى گلخند، كدو مطبخ و هزار و یك شب
جزء هیأت انتخاب و داورى هنر جدید، مجسمه هاى شهرى، جایزه‌ی هنر معاصر ویستا، جشنواره ى سراسرى تجسمى جوانان و دامون فر و نسل نو و ژكال و….
برگزیده ى اولین نمایشگاه بین‌المللى طراحى موزه ى هنرهاى معاصر
لیسانس افتخار از ترینال پاریس

استودیو حرف هنربهنام کامرانیپرسبوکندادرزیهنر الیافهنر معاصر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!