كارگاه آنلاین تاپستری| مدرس : هدی اخلاقی | ۷ آبان، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ | در ۴ جلسه | چهارشنبه ها و شنبه ها | ۱۳۹۹

 

ھنرالیاف یا فایبر آرت گرایشی از ھنر معاصراست که ازالیاف مصنوعی یا طبیعی استفاده می کند و ازدھه ۶۰ میلادی ھمگام با جنبش فمنیسم آغاز می شود. آنچه آن را از صنایع دستی مجزا می کرد؛ مفهوم، ایده و نگاه زیباشناسانه آن به ھمراه تکنیک بوده است.

در دھه ۷۰ آثارھنرمندان این حیطه به تدریج اندیشمندانه و مفهومی می شود. درھمین زمان فایبرآرت به یک عنصر کلیدی درچیدمان ھا و آثارمکان محورتبدیل شد، برای مثال می توان به اثر” فنس روان” اثر کریستو در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد. در این ادغام ویژگی منحصر به فرد فایبر آرت با دیگر ھنرھا موجب کمرنگ شدن مرز بین ھنرھا شد.

با اتکا به چنین رویکردی تعدادی از هنرمندان سه دوره ی اخیر پرسبوک، باگرایش های بینا رشته ای و مفهومی در قالب پروژه هایی مکان محور، با مدیوم پارچه یا الیاف کار کرده اند.
.
* قسمتی از تحقیق عاطفه خاص: هنر الیاف در هنر محیطی

 

پرسبوکتاپستریندادرزیهدی اخلاقیهنر الیاف

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!