هنر به مثابه کنشگری، کنشگری به عنوان هنر | حمید سوری


 

هنر چگونه می تواند شیوه کنش ما را تغییر دهد؟
این پرسش در سال 2014از بازدیدکنندگان نمایشگاه موزه آرته اوتیل هنرمند تانیابروگوئرا در موزه ون اب در آیندهوون هلند مطرح شد.

برای ادامه و دانلود کلیک کنید

پرسبوکحمید سوریهنر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!