نامنویسی در کارگاه


 

کارگاه آنلاین تاپستری | مدرس : هدی اخلاقی، ۷ آبان، از ساعت ۱۶ تا۱۷| در ۴ جلسه | چهارشنبه ها و شنبه ها

مهلت ثبت نام ۲۴ ساعت قبل از کارگاه

ھنرالیاف یا فایبر آرت گرایشی ازھنرمعاصراست که ازالیاف مصنوعی یا طبیعی استفاده می کند و ازدھه ۶۰ میلادی ھمگام با جنبش فمنیسم آغاز می شود. آنچه آن را از صنایع دستی مجزا می کرد؛ مفهوم، ایده و نگاه زیباشناسانه آن به ھمراه تکنیک بوده است.

*دردھه ۷۰ آثارھنرمندان این حیطه به تدریج اندیشمندانه و مفهومی می شود. درھمین زمان فایبرآرت به یک عنصر کلیدی درچیدمان ھا و آثارمکان محورتبدیل شد، برای مثال می توان به اثر” فنس روان” اثر کریستو در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد. در این ادغام ویژگی منحصر به فرد فایبر آرت با دیگر ھنرھا موجب کمرنگ شدن مرز بین ھنرھا شد.

با اتکا به چنین رویکردی تعدادی از هنرمندان سه دوره ی اخیر پرسبوک، باگرایش های بینا رشته ای و مفهومی در قالب پروژه هایی مکان محور، با مدیوم پارچه یا الیاف کار کرده اند.
.
* قسمتی از تحقیق عاطفه خاص: هنر الیاف در هنر محیطی

شهریه کارگاه یک روزه ؛ ۲۵۰ هزار تومان را به (شماره حساب ندا درزی- بانک پارسیان ۶۲۲۵-۲۱۵۰-۰۶۱۲-۶۲۲۱) واریز کرده و تصویر فیش را به همراه فرم زیر ارسال کنید.

کارگاه آنلاین روشهای متنوع چاپ دستی روی پارچه| مدرس الهه مقدمی، ۲-۱ آبان، از ساعت ۹ تا ۱۴

مهلت ثبت نام ۲۴ ساعت قبل از کارگاه

در این کارگاه آنلاین، تکنیکهای چاپ دستی روی پارچه، با توجه به امکانات در دسترس شرکت کنندگان در فضای کار شخصی آنها تجربه خواهد شد.

در این راستا سعی شده است با تنوع مطلوبی به انواع تکنیکها و روشهایی پرداخت شود که به ابزار تخصصی کارگاهی نیازی نباشد تا بتوان در فضایی که شرکت کنندگان برای کار درنظر میگیرند بدون محدودیت قابل اجرا باشند.

در طی این ورکشاپ که طی دو روز برگزار میشود، بیش از ده تکنیک چاپ دستی روی پارچه تجربه خواهد شد.

امکان تهیه بسته مواد و ابزار وجود دارد.

 

شهریه کارگاه دو روزه آنلاین ؛ ۲۰۰ هزار تومان را به (شماره حساب ندا درزی- بانک پارسیان ۶۲۲۵-۲۱۵۰-۰۶۱۲-۶۲۲۱) واریز کرده و تصویر فیش را به همراه فرم زیر ارسال کنید.

 

 


[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]