ششمین سالانه هنر معاصر پرسبوک | از طبیعت زدایی تا “طبیعی” زیستی | ۱۳۹۵

فراخوان ششمین دوره سالانه هنر معاصر پرسبوک با محوریت موضوعی اهمیت محیط زیست، منتشر شد. به گزارش دبیرخانه این سالانه،سال ١٣٩۴ برای ششمین دوره ی پیاپی سالانه ی هنرمعاصر پرسبوک برگزار می گردد. آغاز این دوره بر پایه ی تمرکز و ثاثیر علم بر هنر و نیاز زیست محیطی برنامه ریزی شده است. محدودیت رسانه ای در حیطه ی تجسمی این دوره وجود نداشته و هنرمندان با محوریت موضوعی آثار خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه ی سایت پرسبوک ارسال می کنند. هیات داوران این دوره از میان آثار، … ادامه خواندن ششمین سالانه هنر معاصر پرسبوک | از طبیعت زدایی تا “طبیعی” زیستی | ۱۳۹۵